منو غذا

چلوکباب ترش

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

چلوکباب ترش

چلوکباب کوبیده

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده

چلوکباب (چنجه گوسفندی)

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

چلوکباب (چنجه گوسفندی)

چلوکباب (چنجه گوساله)

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

چلوکباب (چنجه گوساله)

چلوجوجه زعفرانی

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

چلو جوجه زعفرانی

چلوجوجه ترش

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش

چلومرغ شکم پر دو نفره

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

چلومرغ شکم پر دو نفره

چلو ماهی سفید

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: به قیمت روز

چلوماهی سفید

میرزا قاسمی

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

ترش تره

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

ترش تره

چلو خورشت فسنجان

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

چلوخورشت فسنجان

چلوماهی قزل آلا

برنج، زیتون پرورده و نوشیدنی

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

چلوماهی قزل‌آلا

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

قیمت : ۵۵۰۰ تومان

ماست کوزه ای

(اشپل،مغزگردو،باقالی)

قیمت : ۸۵۰۰ تومان

سرویس مخلفات محلی

باقالی قاتوق

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

باقالی قاتوق

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

سیر ترشی