با طرز تهیه سوپ سبزیجات و لوبیا آشنا شوید؟

با طرز تهیه سوپ سبزیجات و لوبیا آشنا شوید؟ سوپ سبزیجات و لوبیا یکی دیگر از سوپ هایی است که توصیه می شود برای کودکان تهیه گردد. این سوپ همانند سوپ قبلی از مخلوط گوشت و سبزیجات تهیه می گردد. بهتر است که در زمان کودکیِ فرزندان از گوشت سفید ببیشتر استفاده شود. حبوبات یکی دیگر از مواد مغذی است که توصیه می شود حتما استفاده گردد .حبوبات انواع مختلفی دارد که لوبیا نیز یکی از آنهاست ….