آشنایی با اسفناج و خواص خورشت آلو اسفناج !

 آشنایی با اسفناج و خواص خورشت آلو اسفناج ! یکی از اعضای مهم هرم غذایی که باید در هر وعده غذای روزانه ما وجود داشته باشند سبزیجات هستند. بخش زیادی از نیاز های اساسی بدن ما مانند فیبر و انواع ویتامین ها می توانند توسط انواع سبزیجات برطرف شوند. کاهو، کلم، سبزی خوردن و اسفناج از مهمترین سبزیجاتی هستند که می توانند نیاز های ضروری و مفید بدن ما را برطرف کنند. بعضی از این سبزیجات نامبرده شده را می…